Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

Необхідна потужність вхідного сигналу8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

5.13 Визначення параметрів перемінного резистора .З довідника [1] вибираємо резистор типу СП3-19а з такими параметрами: номінальний опір Ом, мінімальний опір Ом, номінальна потужність Вт.

Потужність, що розсіюється на резисторі :

(Вт).

 

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

6 РОЗРАХУНОК ПЕРШОГО КАСКАДУ ПІДСИЛЮВАЧА

НИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ

Вихідні дані:

Максимальний вхідний струм наступного каскаду А.

Вхідний опір наступного каскаду Ом.

Смуга частот fн = 50 Гц , f в = 20000 Гц.

Напруга живлення Ек= 18 В.

 

6.1 Знаходимо струм спокою в струмі колектора .

                            (А).

6.2 Знаходимо амплітуду змінної складової струму у колі колектора

Для забезпечення економічності каскаду за мінімальних нелінійних викривлень обирають:

                                   ,                                                           (6.1)

                                   (А).

6.3 Вибираємо транзистор для першого каскаду.

Допустима напруга між колектором та емітером транзистора  повинна перевищувати напругу джерела живлення. Тобто

                             , або В.                                            (6.2)

Величина допустимого струму колектора  повинна перевищувати максимальне значення струму у колекторному колі транзистора:

       , або (А).            (6.3)

Враховуючи умови (6.2) та (6.3), з літератури [4] вибираємо транзистор КТ315Ж з такими параметрами:

Максимальна потужність, що розсіюється на колекторі Вт.

Постійна напруга колектор-емітер В.

Постійний струм колектора А.

Гранична частота коефіцієнта передачі струму МГц.

Коефіцієнт передачі струму в схемі зі спільним емітером .

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

6.4 Знаходимо параметри резистора .

Величина опору резистора :

                        (Ом).

Потужність, що розсіюється на резисторі :

                   (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор типу С2-33-0,125- 3 кОм.

6.5 Знаходимо параметри резистора .

Величина опору резистора :

                                 (Ом).

Потужність, що розсіюється на резисторі :

                  (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор типу С2-33-0,125 -9,1кОм.

6.6 Знаходимо параметри конденсатора .

Знаходимо ємність конденсатора , що шунтує  за умови, що його опір на частоті  повинен бути у 10 разів меншим за опір резистора :

                            ,                                                      (6.4)

(Ф).

Напруга на конденсаторі  визначається за виразом:

(В).

З довідника [1] вибираємо конденсатор типу К-50-20 -6,3В - 30 мкФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

6.7 Знаходимо величину струму спокою бази транзистора.

(А).

 

 

6.8 Знаходимо вхідний опір транзистора.

Оскільки у відкритому стані транзистора напруга між його базою та емітером становить близько 0,6В, то напруга спокою бази

В.

і можна знайти орієнтовне значення вхідного опору транзистора

(Ом).

6.9 Знаходимо параметри опорів дільника , .

Дільник підключено до напруги

(В).

Величина струму в дільнику вибирається в межах

                                                    .                                            (6.5)

(А).

Падіння напруги на резисторі  складає:

(В).

Тоді

(Ом).

(Ом).

Знаходимо потужність, що виділяється на резисторах  та .

(Вт).

 (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор  типу С2-33-0,125 – 36 кОм, а резистор  типу С2-33-0,125 – 15 кОм.

 

 

 

 

 

 

8.050802.143 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

6.10 Знаходимо параметри конденсаторів  та .

,                (6.6)

де  – допустиме частотне викривлення в області нижніх частот (нехай ),

 – еквівалентний опір навантаження каскаду за змінним струмом.

                                                                                (6.7)

(Ом).

(Ф).

Напруга на конденсаторах  та  визначається за виразом:

                                        ,                                    (6.8)

(В).

З довідника [1] вибираємо конденсатор типу К-50-35 – 50В - 2 мкФ.

6.11 Знаходимо амплітудне значення струму й напруги на вході каскаду.

                                 (А).

(В).

Необхідна потужність вхідного сигналу

(Вт).

6.12 Знаходимо розрахункові коефіцієнти підсилення каскаду за струмом, напругою та потужністю.

.

.

.

(дБ).

 

 

 

 

 

   

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.