Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

Смуга частот fн = 50 Гц , f в = 20000 Гц.Смуга частот fн = 50 Гц , f в = 20000 Гц.                              

Напруга живлення Ек= 18 В.

Вважаємо, що ПНЧ працює в стаціонарних умовах. Температура оточуючого середовища: Тmin = + 15°C, Tmax = + 25°C.

2.1 Знаходимо потужність вхідного сигналу.

Зауважимо, що найбільша потужність віддається у навантаження, коли його опір дорівнює внутрішньому опору джерела. Тоді

,       (2.1)

де  – опір джерела сигналу.

Вт.

2.2Знаходимо необхідний коефіцієнт підсилення за потужністю.

В ПНЧ застосовують регулятори рівня вихідного сигналу (для звукових ПНЧ – регулятори гучності), що викликає деяке зниження потужності вихідного сигналу.

                                          ,                                       (2.2)

де  – коефіцієнт передачі регулятора рівня сигналу, задається в межах (0,3...0,5).

 

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Визначимо коефіцієнт підсилення за потужністю у децибелах:

                                          ,                                              (2.3)

                                          (дБ).

2.3 Попередньо вибираємо схему, тип підсилюючих приладів та орієнтовну величину коефіцієнта підсилення за потужністю вихідного каскаду.

Оскільки розрахункова потужність вихідного каскаду перевищує 50 мВт, треба застосовувати двотактну схему.

Тип транзистора вхідного каскаду вибираємо за величиною максимально допустимої потужності, що розсіюється на його колекторі. Для цього знаходимо потужність, яку транзистор повинен віддати у навантаження:

                                          ,                                                         (2.4)

де  – коефіцієнт завантаження транзистора ( ).

(Вт).

 Потужність, що споживається колекторним колом від джерела живлення визначається для двотактного каскаду виразом:

                                       ,                                              (2.5)

де  – ККД вихідного сигналу (для двотактного ).

                                       (Вт).

За знайденим значенням  з довідника [2] вибираємо транзистори VT5 та VT6 (додаток.Б) типу KT819А, які мають такі параметри:

Максимальна потужність, що розсіюється на колекторі Вт.

Постійна напруга колектор-емітер В.

Постійний струм колектора А.

Гранична частота коефіцієнта передачі струму кГц.

Коефіцієнт передачі струму в схемі зі спільним емітером .

Як бачимо, умови  та  виконуються.

 

 

 

 

 

 

   

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.