Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

Падіння напруги на резисторі  складає8.050802.43-08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

5.7 Знаходимо величину струму спокою бази транзистора.

(А).

5.8 Знаходимо вхідний опір транзистора.

Оскільки у відкритому стані транзистора напруга між його базою та емітером становить близько 0,6В, то напруга спокою бази

В.

і можна знайти орієнтовне значення вхідного опору транзистора

(Ом).

5.9 Знаходимо параметри опорів дільника , .

Дільник підключено до напруги

(В).

Величина струму в дільнику вибирається в межах

                                                    .                                            (5.5)

(А).

Падіння напруги на резисторі  складає

(В).

Тоді

(Ом).

(Ом).

Знаходимо потужність, що виділяється на резисторах  та .

(Вт).

 (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор  типу С2-33- 0.125 – 75 кОм, а резистор  типу С2-33-0.125 – 33 кОм.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

5.10 Знаходимо параметри конденсатора .

                                  ,                      (5.6)

де  – допустиме частотне викривлення в області нижніх частот (нехай ),

 – еквівалентний опір навантаження каскаду за змінним струмом.

                                                                                              (5.7)

(Ом).

(мкФ).

Напруга на конденсаторі  визначається за виразом:

                                        ,                                                          (5.8)

                                         (В).

З довідника [1] вибираємо конденсатор типу К-50-35 – 50В - 5 мкФ.

5.11 Знаходимо амплітудне значення струму й напруги на вході каскаду.

(А).

(В).

Необхідна потужність вхідного сигналу:

(Вт).

5.12 Знаходимо розрахункові коефіцієнти підсилення каскаду за струмом, напругою та потужністю:

.

.

.

(дБ).

 

 

 

 

 

 

 

   

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.