Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

Смуга частот fн = 50 Гц , f в = 20000 Гц.6.050802.43 - 08

Арк.

 
 

 

 

 

 

 
Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

 

1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Метою даної курсової роботи є проектування і розрахунок підсилювача низької частоти (ПНЧ). Призначення ПНЧ полягає в отриманні на заданому опорі кінцевого навантажувального пристрою необхідної потужності сигналу, що підсилюється.

Вихідні дані для розрахунку наступні:

Вихідна потужність Pвих= 4 Вт.                                  

Опір навантаження Rн= 4 Ом.                                  

Напруга джерела сигналу Uвх= 40 мВ.                             

Опір джерела сигналу Rдж= 470 кОм.                            

Смуга частот fн = 50 Гц , f в = 20000 Гц.                              

Напруга живлення Ек= 18 В.

В якості елементної бази вибираємо біполярні транзистори, а також резистори і конденсатори. Оскільки опір навантаження малий, то можна було б використати вихідний трансформатор. Але це призвело б до збільшення частотних викривлень сигналу. Тому вихідний каскад обираємо двотактним безтрансформаторним. Опір джерела сигналу Rдж=470 кОм, що дозволяє обійтись без вхідного трансформатора.

Оскільки джерело вхідного сигналу розвиває дуже низьку напругу, то подавати сигнал безпосередньо на каскад підсилення потужності не має сенсу, оскільки при такій слабкій керуючій напрузі неможливо отримати значної зміни вихідного струму, а отже і вихідної потужності. Тому до складу структурної схеми ПНЧ, крім вихідного каскаду, який віддає необхідну потужність корисного сигналу в навантаження, необхідно ввести каскади попереднього підсилення.

Структурна схема ПНЧ приведена в Додатку А

 

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

2 ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК ПІДСИЛЮВАЧА НИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ

Вихідні дані:

Вихідна потужність Pвих= 4 Вт.                                  

Опір навантаження Rн= 4 Ом.                                      

Напруга джерела сигналу Uвх= 40 мВ.                             

Опір джерела сигналу Rдж= 470 кОм.                              

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.