Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

РОЗРАХУНОК ДРУГОГО КАСКАДУ ПІДСИЛЮВАЧА8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

2.4 Вибираємо схему каскадів попереднього підсилення.

Для попереднього підсилення застосовуємо схему зі спільним емітером. В якості активного елемента застосовуємо малопотужний транзистор КТ315Г n-p-n типу, тому що для вихідного каскаду теж було обрано транзистор n-p-n типу.

2.5 Знаходимо орієнтовну кількість каскадів .

                                             .

Отримане значення округляємо до найближчого більшого цілого, тобто .

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

 

4 РОЗРАХУНОК ВИХІДНОГО КАСКАДУ ПІДСИЛЮВАЧА НИЗЬКОЇ

ЧАСТОТИ

Вихідні дані:

Вихідна потужність Pвих= 4 Вт.

Опір навантаження Rн= 4 Ом.

Смуга частот fн = 50 Гц , f в = 20000 Гц.

Напруга живлення Ек= 18 В.

 

4.1 Знаходимо максимальне значення колекторного струму кінцевих транзисторів VT5 та VT6.

                                                                                            (4.1)

                                         (А).

4.2 Вибираємо значення струму спокою (струму в робочій точці) кінцевих транзисторів.

                                         ,                                    (4.2)

                                         (А).

4.3 Визначаємо максимальну потужність, що розсіюється колекторним переходом кожного з кінцевих транзисторів.

                                         ,                                            (4.3)

                                       (Вт).

Як видно з розрахунку, транзистори VT5 та VT6 типу KT819А не підходять. В зв’язку з цим вибираємо транзистор типу КТ819В. (

4.4 Знаходимо максимальне значення колекторного струму передкінцевих транзисторів.                          ,                                        (4.4)

де  – мінімальне значення коефіцієнта передачі струму кінцевих транзисторів ( ).       (А).

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

4.5 Визначаємо параметри резисторів  та .

Опори резисторів  та  обираємо рівними 510 Ом. Надалі можлива зміна цього значення. Потужність, що розсіюється на цих резисторах, знаходиться за виразом:

                                         ,                               (4.5)

                                         (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистори  та типу ТВО – 10Вт -510 Ом.

4.6 Визначаємо потужність, що розсіюється кожним з передкінцевих

транзисторів.

 

                                                            (4.6)

                            (Вт).

4.7 Вибираємо передкінцеві транзистори.

За результатами розрахунків з довідника [2] вибираємо транзистор VT3 КТ315А, та транзистор VT4 КТ361А. Це компліментарна пара і їх параметри ідентичні:

Максимальна потужність, що розсіюється на колекторі Вт.

Постійна напруга колектор-емітер В.

Постійний струм колектора А.

Гранична частота коефіцієнта передачі струму кГц.

Коефіцієнт передачі струму в схемі зі спільним емітером .

3.8 Знаходимо параметри конденсатора .

Ємність конденсатора  визначається з виразу:

                            ,                                                   (4.7)

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

де  – допустиме частотне викривлення в області нижніх частот (нехай ).

(Ф).

Напруга на конденсаторі  визначається за виразом:

                                   ,                                                        (4.8)

                               (В).

З довідника [1] вибираємо конденсатор типу К-50-18- 50В-4700мкФ.

4.9 Визначаємо параметри резистора .

Величину резистора  вибираємо рівною 3300Ом. Струм, що проходить через резистор :

                         (А).

Потужність, що розсіюється на резисторі :

                           (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор типу С2-33-0,125 -3300Ом.

4.10 Визначення вхідної потужності.

Для визначення потужності на вході каскаду використовуємо вольт-амперні характеристики транзистора КТ315А. В сімействі вихідних характеристик відкладаємо на відповідних осях  та  (рис. 3.1). знаходимо  –максимальний робочий струм бази. Із сімейства вхідних характеристик знаходимо максимальну робочу напругу .

З рисунку 3.1 визначили мА, В. Вхідна потужність визначається за формулою:

                                       (Вт).

4.11 Визначаємо коефіцієнт підсилення вихідного каскаду за потужністю.

                          

або в децибелах

                           (дБ)

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

 

 

Рисунок 4.1 – Вольт-амперна характеристика транзистора КТ315А

4.12 Визначаємо параметри резистора .

                           ,                                           (4.9)

де  – напруга на вході транзистора VT3 при відсутності сигналу ( В);

 – напруга на вході транзистора VT5 при відсутності сигналу ( В).

 (Ом).

Потужність, що розсіюється на резисторі :

        (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор типу С2-33-0.125  - 7,5 кОм.

4.13 Знаходимо параметри конденсатора .  

                                ,                                               (4.10)

                            (Ф).

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Напруга на конденсаторі  визначається за виразом:

                                   ,                                                      (4.11)

                                   (В).

З довідника [1] вибираємо конденсатор типу К-50-35-50- 20 мкФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

 

3 Обгрунтування вибору та опис принципової схеми ПНЧ

 

На основі структурної схеми та попереднього розрахунку будуємо принципову схему ПНЧ.

Принципова схема складається з трьох каскадів. Для стабілізації робочої точки у всіх реостатних каскадах введемо емітерну стабілізацію. Для регулювання рівня сигналу застосовується регулятор .

Вихідний каскад працює в режимі класу АВ. Каскади попереднього підсилення працюють в режимі класу А.Для забезпечення живлення кінцево­го каскаду від однополярного джерела, його підмикання до передкінцевого каскаду і до навантаження здійснюється через конденсатори С8 С10. Транзистор VT4 повинен мати такі ж параметри, як і VT3, але бути протилежного типу провідності: вибираємо транзистор КТ814А р-п-р типу, комплементарний до КТ815А.

Кінцевий каскад працює в режимі класу АВ, що визначається пода­чею у режимі спокою на базу транзистора VT3 напруги зміщення (-UR16 /2), а на базу транзистора VT4 напруги зміщення (+UR16 /2). Ве­личина опору резистора R13 набагато менша за опір резисторів R12 і R14 (падіння напруги на ньому становить близько 1,5 В), тому напруга зміщення ±URl6/2 визначається струмом дільника I≈EK/(R12+R14) та її можна вважати рівною IR13 /2. Невелике значення напруги зміщення визначає незначний (десятки міліампер) наскрізний струм транзисторів VT3 і VT4. Струм у навантаженні при цьому відсутній. Оскільки вели­чина опору R13 незначна, можна вважати, що за змінним струмом бази транзисторів VT3 і VT4 з'єднані.

Схема електрична принципова приведена в Додатку В

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Лист

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

5 РОЗРАХУНОК ДРУГОГО КАСКАДУ ПІДСИЛЮВАЧА  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.