Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

НИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ. ПідписНИЗЬКОЇ ЧАСТОТИ

Вихідні дані:

Максимальний вхідний струм наступного каскаду А.

Вхідний опір наступного каскаду Ом.

Смуга частот fн = 50 Гц , f в = 20000 Гц.

Напруга живлення Ек= 18 В.

 

5.1 Знаходимо струм спокою в струмі колектора .

                            (А).

5.2 Знаходимо амплітуду змінної складової струму у колі колектора

Для забезпечення економічності каскаду за мінімальних нелінійних викривлень обирають:

                                   ,                                                           (5.1)

                                   (А).

5.3 Вибираємо транзистор для другого каскаду.

Допустима напруга між колектором та емітером транзистора  повинна перевищувати напругу джерела живлення. Тобто

                             , або В.                                           (5.2)

Величина допустимого струму колектора  повинна перевищувати максимальне значення струму у колекторному колі транзистора:

     , або (А).                  (5.3)

Враховуючи умови (4.2) та (4.3), з літератури [4] вибираємо транзистор КТ315Ж з такими параметрами:

Максимальна потужність, що розсіюється на колекторі Вт.

Постійна напруга колектор-емітер В.

 

 

 

 

 

 

8.050802.43 - 08

Арк.

 

 

 

 

 

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Постійний струм колектора А.

Гранична частота коефіцієнта передачі струму МГц.

Коефіцієнт передачі струму в схемі зі спільним емітером .

5.4 Знаходимо параметри резистора .

Величина опору резистора :

                        (Ом).

Потужність, що розсіюється на резисторі :

                    (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор типу С2-33-0,125- 8,1Ом.

5.5 Знаходимо параметри резистора .

Величина опору резистора :

                                   (Ом).

Потужність, що розсіюється на резисторі :

                  (Вт).

З довідника [1] вибираємо резистор типу С2-33-0.125 – 4,3 кОм.

5.6 Знаходимо параметри конденсатора .

Знаходимо ємність конденсатора , що шунтує  за умови, що його опір на частоті  повинен бути у 10 разів меншим за опір резистора :

                                ,                                                      (5.4)

(Ф).

Напруга на конденсаторі  визначається за виразом:

(В).

З довідника [1] вибираємо конденсатор типу К-50-35 – 6,3 В - 20 мкФ.

 

 

 

 

 

   

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.