Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

Методичні рекомендації до виконанняМетодичні рекомендації до виконання

індивідуального науково-дослідницького завдання

Одним з обов’язкових видів індивідуальної науково-дослідної роботи студента з курсу соціології є розробка програми соціологічного дослідження та складання соціологічної анкети. Цей вид роботи передбачає вибір студентом індивідуальної теми дослідження з запропонованих.

Структура ІНДЗ:

1. Титульна сторінка.

2. Програма соціологічного дослідження.

3. Список використаних джерел.

Перелік пунктів програми соціологічного дослідження:

1. Постановка проблеми.(Проблемою в соціології називають поставлену самим життям конкретну ситуацію, яка впливає на життєдіяльність соціальних груп чи окремих особистостей або перешкоджає функціонуванню та розвитку соціальних організацій і інститутів).

2. Мета дослідження.(Те, заради чого проводиться дослідження та що треба отримати в результаті).

3. Завдання дослідження.(Визначення задач — це вибір шляхів та способів досягнення цілей дослідження. Вони можуть бути сформульовані як питання, відповіді на які дозволять прийти до цілі дослідження. Задачі це частини цілей. Наприклад:

· Виявити головні фактори

· Зробити порівняльний аналіз за соціальними ознаками

· Зробити типологію поведінки респондентів.

4. Об’єкт дослідження.(Те, на що націлений процес пізнання. Це щось єдине, існуюче незалежно від дослідників і наук, які його вивчають).

5. Предмет дослідження.(Це властивості, сторони, відношення реальних об’єктів, які розглядаються у визначених умовах).

6. Гіпотеза дослідження.(Очікуваний результат дослідження, наукове припущення, що висувається для пояснення фактів, явищ і процесів, пов’язаних з досліджуваним протиріччям реальної дійсності. У ході дослідження гіпотеза має бути або підтверджена, або спростована).

7. Інтерпретація понять. (Це процедура визначення змісту понятійного апарату, що застосовується в дослідженні. Наприклад: респондент, освіта, реципієнт, учні випускного класу тощо).

8. Список використаних джерел:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра філософії і соціології

        

 

ЗВІТ

про виконання

індивідуального навчально-дослідного завдання №1

з дисципліни «Соціологія»

соціологічний практикум на тему:

______________________________________________

______________________________________________

 

Виконав(ла) ст. ____гр. ___ курсу

спеціальності „________________”

П.І..Б. студента

 

 

Мелітополь – 2015

   

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.