Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

района.. Загал. кільк. Респондент. 

Ескіз соціологічного дослідження.

Інформаційні потреби: необхідність проведення емпіричного соціологічного дослідження за цією темою полягає у її моловивченості. Хоча і існує певна кількість публікацій, в яких висувається авторське бачення та ставлення до цієї проблеми (наприклад, М. Жулинський, Ю. Бадзьо...), проте числових даних, отриманих в результаті прикладних соціологічних досліджень, що відображали б ставлення мешканців м. Запоріжжя громадян України до національної ідеї, на цей час (2003 рік) не існує. Однак їх здобуття допоможе з'ясувати рівень розвитку національної ідеї у запорізькому регіоні та виявити напрямок змін у цій сфері через 12 років після отримання незалежності Україною.

Програма соціологічного дослідження: до проведення соціологічного дослідження будуть залучатись наступні фахівці:

· Соціолог – 1 – розробка програми соціологічного дослідження, ескізу, обґрунтування вибірки, розробка методичного інструментарію;

· Соціолог-аналітик – 1 – обґрунтування вибірки соціологічного дослідження, написання аналітичного звіту;

· Оператор – 1 – набір та макетування анкети, введення даних, обробка отриманих результатів;

· Кодувальники – 2 – кодування відкритих питань анкети;

· Політолог – 1 – консультації з приводу правильного формулювання питань анкети (тих, що стосуються цієї сфери), аналітичне обґрунтування отриманих результатів з огляду на реальні політичні умови в країні;

· Адміністратор – здійснення керівницької діяльності та узгодження функціональних обов'язків між виконавцями під час проведення соціологічного дослідження;

· Інтерв'юери – 12 – проведення анкетування серед мешканців м. Запоріжжя.

Вибірка: Запоріжжя – мешканці м. Запоріжжя п'яти вікових категорій – національна ідея в м. Запоріжжі.

Загальна кількість респондентів по м. Запоріжжю – 1200 р.; райони м. Запоріжжя – 6; кількість респондентів у кожному районі – 200 р.

                                                                                                       Ч.                          Ж.

Жовтневий район                        131 чоловік                      59                          72

Заводський район                        104 чоловіка                    47                      57

Комунарський район                  240 чоловік                      110                        130

Ленінський район                        261 чоловік                      120                        141

Орджонікідзевський район        178 чоловік                      78                          100

Хортицький район                      212 чоловік                      98                          114

Шевченківський район              274 чоловіка                    126                        148

 

№ района.

Загал. кільк. Респондент.  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.