Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

Дистанционные задания по украинскому языку и литературе для 11 классаДистанционные задания по украинскому языку и литературе для 11 класса

Перше квітня

Домашня робота

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. БУДОВА СЛОВА. МОРФОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом електронного підручника стор. 88-104.

2. Виконайте тренувальні вправи:

175. Замість  крапок вставте (де потрібно) апостроф чи м’який знак. Сформулюйте правила вживання апострофа та м’якого знака.

Б…ється, р…ясний, моркв…яний, п…янкий, зів…ялий, різ…бярство, конферанс…є, В…ячеслав, р…ядно, б…юро, бур…яновий, мавп…ячий, духм…яний, т…мяний, Лук…ян, ін….єкція, тон…шає, прізвис…ко, міл…ярдний, ряднин…ці, праз…кий, рум…яний, пишет…ся, по бат…кові.

179. Відредагуйте речення. З’ясуйте причини відхилення від морфологічних норм.

1. До складу збірної увійшло двадцять три гравця. 2. Чемпіон здійснив тридцять п’ять парашутних стрибків. 3. Двухповерхова будівля вже три рока перебуває на реконструкції. 4. Обидвом сторонам цього договору заборонено розголошувати його зміст. 5. Із семи десяти чоловік опитаних двадцять вагалися з відповіддю.

3. Виконайте тест на стор. 104-105 електронного підручника. Відповіді даємо скорочено, наприклад: 1. а), 2. в)….

Восьме  квітня

Домашня робота

Літературний процес 2-ї половини ХХ століття

Конспект  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.