Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья

Інформацію підтверджую 

Я, __________________________________, ____________ року народження, паспорт серії_____№ ____________ не даю згоди на обробку моїх персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані» та його афілійованим особам з метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу відповідно до Закону України «Про захист персональних данних» до моменту підписання контракту.

I, __________________________________, _____________ date of birth, passport number ________ series_______________ I hereby do not express my consent to the processing of my personal data by Limited Liability Company "Samsung Electronics Ukraine Company" and its affiliates for the purposes of providing HR administration, preparation of statistical, administrative and other information for staff in accordance with the Law of Ukraine "On protection of personal data" before signing the contract.

 

Під «обробкою персональних даних» я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення.

By “processing of personal data” l shall understand collection, registration, accumulation, storage, adaptation, alteration, updating, use and dissemination (distribution, sale, transfer), depersonalization, or destruction of personal data

 

Під «персональними даними» я розумію будь-яку інформацію, що відноситься до мене як до суб'єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім'я, по-батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальний стан, освіта, професія, доходи, інша інформація.

By “personal date” l shall understand any information relating to me as the subject of personal data, including name, surname, patronymic, year, month, date and place of birth, address, marital, social status, education, occupation, income and other information .

 

Цим я також повідомляю, що мої персональні дані не можуть бути передані афілійованим особам ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» до моменту підписання контракту.

I hereby declare that my personal data can not be transferred to the affiliates of Limited Liability Company "Samsung Electronics Ukraine Company" before signing the contract.

 

Зміст моїх прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомо і зрозуміло.

I hereby confirm that I have been informed about my rights as a subject of personal data in accordance with the Law of Ukraine "On Personal Data Protection"

 

Я погоджуюся:

1) на вимогу представника ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» добровільно виконати необхідні тестові завдання для підтвердження спроможності виконувати послуги, які потенційно передбачається виконувати у рамках контракту;

2) не розголошувати інформацію, отриману мною від працівників ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» під час переговорів про потенційне співробітництво;

3) не розголошувати інформацію, що міститься в індивідуальних тестових та кваліфікаційних завдань отриманих мною від працівників ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»;

4) не вимагати від ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» пояснень щодо відмови про співробітництво.

 

I agree:

1) on request of  a representative of Samsung Electronics Ukraine Company, LLC to perform all necessary tasks for estimation of capability to execute services which are potentially contents of potential contract;

2) to keep secret and confidentiality on content of all negotiations, statements and any information received from the representatives of Samsung Electronics Ukraine Company, LLC;

3) to keep secret and confidentiality on content of all individual tests and qualifying tasks received from the representatives of Samsung Electronics Ukraine Company, LLC;

4) not to demand from Samsung Electronics Ukraine Company, LLC explanations about reasons of refusal to establish contract relations.

Інформацію підтверджую

I confirm the data

 

______________________

Дата та підпис

Date and signature  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.